V I T A J T E

na stránke miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu v Košiciach.

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku, so sídlom v Piešťanoch združuje ľudí s chronickými a veľmi bolestivými reumatickými chorobami a ochoreniami pohybového aparátu od narodenia až po vysoký vek, ich príbuzných, lekárov a iných zdravotných pracovníkov ako aj všetkých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na zlepšení postavenia reumatikov.

Radi  medzi  nami  privítame nových členov, nielen reumatických pacientov, ale aj sympatizantov Ligy proti reumatizmu.

P R Í Ď T E   M E D Z I   N Á S