Dôležitý oznam – cvičenie dočasne zrušené!

Z dôvodu preventívnych opatrení pred možným šírením koronavírusu

sa od pondelka 09.03.2020 až do odvolania ruší

pravidelné cvičenie pre reumatikov organizované našou pobočkou LPRe – MP Košice

v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice – Západ
Átrium klub v Zuzkinom parku pri obchodnom centre Luník I.

O obnove termínov cvičenia Vás budeme včas informovať.

Výbor LPRe – MP Košice

Tento článok bol publikovaný 9. marca 2020.

Darujte nám 2 % z dane

     Aj Vy môžete prispieť na podporu činnosti Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice svojimi 2 % z daní z príjmov fyzických či právnických osôb.

     Reuma je ochorenie, na ktoré trpí každý piaty človek a  vyhne sa mu iba máloktorá rodina. Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať ľuďom trpiacim touto chorobou. Svojím rozhodnutím pomôžete možno aj Vašim blízkym.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:

Názov organizácie: Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice
Sídlo: Ladožská 16, 040 12 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420009

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie:
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania  – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov – fyzické osoby). Ak fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Ak právnická osoba nedaruje minimálne 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – Tlačivo TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre príslušnému Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane – TU

– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU

– Potvrdenie o zaplatení dane – TU

Ďakujeme

Tento článok bol publikovaný 21. januára 2020.

Cvičenie pre reumatikov

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice organizuje pre svojich členov pravidelné cvičenie vhodné pre reumatikov pod vedením našej cvičiteľky Eriky

–  v utorok od 16:30 do 17:30 hod.

–  vo štvrtok od 16:30 do 17:30 hod.

v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice – Západ
Átrium klub v Zuzkinom parku pri obchodnom centre Luník I.

Prineste si so sebou podložku na cvičenie – karimatku.
Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 20. novembra 2019.

Jarné prednáškové popoludnie – 26. marca 2019

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice

za podpory UCB s.r.o

Vás pozývajú na edukačné podujatie

Jarné prednáškové popoludnie

26. marca 2019 od 15:00 hod.

v areáli TUKE, prednášková miestnosť za Univerzitnou knižnicou

Boženy Němcovej 7, v Košiciach

Program:

15:00 – 16:00         Príchod, prezentácia účastníkov, výber členských príspevkov LPRe-MP KE na rok 2019

16:00 – 16:15         Privítanie hostí, účastníkov a predstavenie programu

16:15 – 17:00         

Prednášky:
MUDr. Tomková Soňa: 
„Edukácia o spôsobe užívania liekov, nežiaducich účinkov a nevhodných/vhodných kombináciách“

MUDr. Senčárová Marieta:  „Špecifiká biologickej liečby“

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

17:00 – 17:45        Činnosť LPRe SR, Výročná členská schôdza a Plánované aktivity 2019

17:45 – 18:00        Ukončenie, záver

Doprava mestskou hromadnou dopravou číslo 7, 12, 19, 22, R4 podľa miesta odchodu

Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 6. marca 2019.

Darujte nám 2 % z dane

     Aj Vy môžete prispieť na podporu činnosti Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice svojimi 2 % z daní z príjmov fyzických či právnických osôb.

     Reuma je ochorenie, na ktoré trpí každý piaty človek a  vyhne sa mu iba máloktorá rodina. Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať ľuďom trpiacim touto chorobou. Svojím rozhodnutím pomôžete možno aj Vašim blízkym.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:

Názov organizácie: Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice
Sídlo: Ladožská 16, 040 12 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420009

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie:
31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania  – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov – fyzické osoby). Ak fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Ak právnická osoba nedaruje minimálne 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – Tlačivo TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre príslušnému Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane – TU

– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU

– Potvrdenie o zaplatení dane – TU

Ďakujeme

Tento článok bol publikovaný 3. februára 2019.

Opäť cvičíme – od septembra 2018

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice po letnej prestávke opäť organizuje pre svojich členov pravidelné cvičenie vhodné pre reumatikov pod vedením našej cvičiteľky Eriky.

Pokračujeme v cvičení 

–  v utorok od 17:00 do 18:00 hod.

–  vo štvrtok od 16:50 do 17:50 hod.

v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice – Západ
Átrium klub v Zuzkinom parku pri obchodnom centre Luník I.

Prineste si so sebou podložku na cvičenie – karimatku.
Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 18. septembra 2018.