„Pohnime sa s reumou!“ v MP Košice

Naša miestna pobočka Ligy proti reumatizmu v Košiciach sa iniciatívne zapojila do aktuálne prebiehajúceho projektu „Pohnime sa s  reumou!“. V priebehu rekondičného pobytu členov na Zemplínskej Šírave v dňoch 3.- 8.9.2017 sa nám podarilo „našľapať“ 448 364 krokov. Do projektu sa zatiaľ zapojilo 58 účastníkov, ktorí sme si navzájom „požičiavali“ Nordic Walking paličky. Pre správne používanie a pozitívne zdravotné účinky tejto chôdze nás zaškolila prezidentka Slovak Nordic Walking Association – Lucia Okoličányová. S nasadením sme prekonávali samých seba a zdolávali chodníky na obľúbenom letovisku Zemplínska Šírava. Rozcvičením kĺbov podľa inštruktáže sme sa „pohli s reumou“. Počas kurzu sme absolvovali aj cvičenie pre koordináciu pravej a ľavej hemisféry. Všetkých nás to oslovilo, mnohí z nás nadobudli presvedčenie, že sa tomu budú aktívne venovať pre svoje zdravie. Naším heslom bolo pokúsiť sa prekonať vlastné limity!

Tento článok bol publikovaný 9. septembra 2017. Bookmark the permalink.