Archives

Jarné prednáškové popoludnie – 26. marca 2019

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice

za podpory UCB s.r.o

Vás pozývajú na edukačné podujatie

Jarné prednáškové popoludnie

26. marca 2019 od 15:00 hod.

v areáli TUKE, prednášková miestnosť za Univerzitnou knižnicou

Boženy Němcovej 7, v Košiciach

Program:

15:00 – 16:00         Príchod, prezentácia účastníkov, výber členských príspevkov LPRe-MP KE na rok 2019

16:00 – 16:15         Privítanie hostí, účastníkov a predstavenie programu

16:15 – 17:00         

Prednášky:
MUDr. Tomková Soňa: 
„Edukácia o spôsobe užívania liekov, nežiaducich účinkov a nevhodných/vhodných kombináciách“

MUDr. Senčárová Marieta:  „Špecifiká biologickej liečby“

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

17:00 – 17:45        Činnosť LPRe SR, Výročná členská schôdza a Plánované aktivity 2019

17:45 – 18:00        Ukončenie, záver

Doprava mestskou hromadnou dopravou číslo 7, 12, 19, 22, R4 podľa miesta odchodu

Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 6. marca 2019.

Darujte nám 2 % z dane

     Aj Vy môžete prispieť na podporu činnosti Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice svojimi 2 % z daní z príjmov fyzických či právnických osôb.

     Reuma je ochorenie, na ktoré trpí každý piaty človek a  vyhne sa mu iba máloktorá rodina. Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať ľuďom trpiacim touto chorobou. Svojím rozhodnutím pomôžete možno aj Vašim blízkym.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:

Názov organizácie: Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice
Sídlo: Ladožská 16, 040 12 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420009

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie:
31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania  – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov – fyzické osoby). Ak fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Ak právnická osoba nedaruje minimálne 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – Tlačivo TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre príslušnému Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane – TU

– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU

– Potvrdenie o zaplatení dane – TU

Ďakujeme

Tento článok bol publikovaný 3. februára 2019.

Opäť cvičíme – od septembra 2018

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice po letnej prestávke opäť organizuje pre svojich členov pravidelné cvičenie vhodné pre reumatikov pod vedením našej cvičiteľky Eriky.

Pokračujeme v cvičení 

–  v utorok od 17:00 do 18:00 hod.

–  vo štvrtok od 16:50 do 17:50 hod.

v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice – Západ
Átrium klub v Zuzkinom parku pri obchodnom centre Luník I.

Prineste si so sebou podložku na cvičenie – karimatku.
Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 18. septembra 2018.

Šťastné a veselé….

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, 

príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

zdravie, šťastie a lásku po celý Nový rok 2018!

 

              Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice

 

Tento článok bol publikovaný 18. decembra 2017.

Pokračujeme v cvičení od 12.9.2017

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice organizuje pre svojich členov pravidelné cvičenie vhodné pre reumatikov pod vedením našej cvičiteľky Eriky.

Pokračujeme v cvičení od 12. septembra 2017 

–  každý utorok od 17:15 do 18:15 hod.

–  každý štvrtok od 16:50 do 17:50 hod.

v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice – Západ
Átrium klub v Zuzkinom parku pri obchodnom centre Luník I.

Prineste si so sebou podložku na cvičenie – karimatku.
Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 11. septembra 2017.

„Pohnime sa s reumou!“ v MP Košice

Naša miestna pobočka Ligy proti reumatizmu v Košiciach sa iniciatívne zapojila do aktuálne prebiehajúceho projektu „Pohnime sa s  reumou!“. V priebehu rekondičného pobytu členov na Zemplínskej Šírave v dňoch 3.- 8.9.2017 sa nám podarilo „našľapať“ 448 364 krokov. Do projektu sa zatiaľ zapojilo 58 účastníkov, ktorí sme si navzájom „požičiavali“ Nordic Walking paličky. Pre správne používanie a pozitívne zdravotné účinky tejto chôdze nás zaškolila prezidentka Slovak Nordic Walking Association – Lucia Okoličányová. S nasadením sme prekonávali samých seba a zdolávali chodníky na obľúbenom letovisku Zemplínska Šírava. Rozcvičením kĺbov podľa inštruktáže sme sa „pohli s reumou“. Počas kurzu sme absolvovali aj cvičenie pre koordináciu pravej a ľavej hemisféry. Všetkých nás to oslovilo, mnohí z nás nadobudli presvedčenie, že sa tomu budú aktívne venovať pre svoje zdravie. Naším heslom bolo pokúsiť sa prekonať vlastné limity!

Tento článok bol publikovaný 9. septembra 2017.

Darujte nám 2% z dane

Aj Vy môžete prispieť na podporu činnosti Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice svojimi    2 % z daní z príjmov fyzických či právnických osôb.

     Reuma je ochorenie, na ktoré trpí každý piaty človek a  vyhne sa mu iba máloktorá rodina. Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať ľuďom trpiacim touto chorobou. Svojím rozhodnutím pomôžete možno aj Vašim blízkym. Čítaj viac

Tento článok bol publikovaný 29. marca 2017.

…bez bieleho plášťa – Pozvánka – 29.03.2017

Liga proti reumatizmu SR si Vás dovoľuje pozvať na neformálne stretnutie pacientov s uznávanými lekármi

dňa 29.03.2017 (streda) o 16.oo hod.

v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach,

Němcovej 7, Košice (oproti OC Merkúr). Čítaj viac

Tento článok bol publikovaný 23. marca 2017.