Tlačivá pre 2% z dane – N O V É

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane –TU
– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU
– Potvrdenie o zaplatení dane – TU