Darujte nám 2% z dane

Aj Vy môžete prispieť na podporu činnosti Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice svojimi    2 % z daní z príjmov fyzických či právnických osôb.

     Reuma je ochorenie, na ktoré trpí každý piaty človek a  vyhne sa mu iba máloktorá rodina. Poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať ľuďom trpiacim touto chorobou. Svojím rozhodnutím pomôžete možno aj Vašim blízkym.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:

Názov organizácie: Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice
Sídlo: Ladožská 16, 040 12 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31822142/0009

_
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie:
31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania  – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov – fyzické osoby). Ak fyzická alebo právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %“ poukazuje v tomto predĺženom termíne. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – Tlačivo TU
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre príslušnému Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane –TU
– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU
– Potvrdenie o zaplatení dane – odporúčaný vzor tlačiva – TU

Ďakujeme

Tento článok bol publikovaný 29. marca 2017, in Novinky. Bookmark the permalink.