„Pohnime sa s reumou!“ v MP Košice

Naša miestna pobočka Ligy proti reumatizmu v Košiciach sa iniciatívne zapojila do aktuálne prebiehajúceho projektu „Pohnime sa s  reumou!“. V priebehu rekondičného pobytu členov na Zemplínskej Šírave v dňoch 3.- 8.9.2017 sa nám podarilo „našľapať“ 448 364 krokov. Do projektu sa zatiaľ zapojilo 58 účastníkov, ktorí sme si navzájom „požičiavali“ Nordic Walking paličky. Pre správne používanie a pozitívne zdravotné účinky tejto chôdze nás zaškolila prezidentka Slovak Nordic Walking Association – Lucia Okoličányová. S nasadením sme prekonávali samých seba a zdolávali chodníky na obľúbenom letovisku Zemplínska Šírava. Rozcvičením kĺbov podľa inštruktáže sme sa „pohli s reumou“. Počas kurzu sme absolvovali aj cvičenie pre koordináciu pravej a ľavej hemisféry. Všetkých nás to oslovilo, mnohí z nás nadobudli presvedčenie, že sa tomu budú aktívne venovať pre svoje zdravie. Naším heslom bolo pokúsiť sa prekonať vlastné limity!

Tento článok bol publikovaný 9. septembra 2017, in Novinky. Bookmark the permalink.