Pozvánka – Vianočné posedenie 14.12.2017

Liga proti reumatizmu na Slovensku – Miestna pobočka Košice
 
Vás srdečne pozýva na 
Vianočné posedenie
dňa 14.12.2017 od 15:00 hod.
 
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, 
Boženy Němcovej 7, oproti OC Merkúr v Košiciach

PROGRAM
1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Prednáška o kĺbovej výžive
3. Činnosť a vyhodnotenie miestnej pobočky
4. Diskusia
5. Kultúrny program
6. Záver
 
Vyrovnanie členských príspevkov vysporiadame v čase od 15:00 hod. 
do začiatku posedenia (do 16:00 hod.), preto Vás prosíme o skorší príchod.
 
Svoju účasť potvrďte telefonicky, smskou s podpisom na čísle 0905821868 alebo e-mailom na zuzka.bendik@gmail.com
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Bc. Zuzana Bendíková

 

Tento článok bol publikovaný 9. decembra 2017, in Novinky. Bookmark the permalink.