Jarné prednáškové popoludnie – 26. marca 2019

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice

za podpory UCB s.r.o

Vás pozývajú na edukačné podujatie

Jarné prednáškové popoludnie

26. marca 2019 od 15:00 hod.

v areáli TUKE, prednášková miestnosť za Univerzitnou knižnicou

Boženy Němcovej 7, v Košiciach

Program:

15:00 – 16:00         Príchod, prezentácia účastníkov, výber členských príspevkov LPRe-MP KE na rok 2019

16:00 – 16:15         Privítanie hostí, účastníkov a predstavenie programu

16:15 – 17:00         

Prednášky:
MUDr. Tomková Soňa: 
„Edukácia o spôsobe užívania liekov, nežiaducich účinkov a nevhodných/vhodných kombináciách“

MUDr. Senčárová Marieta:  „Špecifiká biologickej liečby“

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

17:00 – 17:45        Činnosť LPRe SR, Výročná členská schôdza a Plánované aktivity 2019

17:45 – 18:00        Ukončenie, záver

Doprava mestskou hromadnou dopravou číslo 7, 12, 19, 22, R4 podľa miesta odchodu

Tešíme sa na Vás!

Tento článok bol publikovaný 6. marca 2019, in Novinky. Bookmark the permalink.