Kultúrne akcie 2019

Návštevy  kultúrnych podujatí členmi košickej pobočky LPRe: 

14.februára 2019

názov akcie: Verejná generálka VALENTÍNSKY KONCERT

28. februára 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu SHUBERT- MAHLER  

21. marca 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu Bartók, Suchoň, Šostakovič  

11. apríla 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu Ravel, Poulenc, Martinů

09. októbra 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu Schumann

13. novembra 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu Suchoň

05. decembra 2019

názov akcie: Verejná generálka koncertu Skriabin, Debussy 

09. decembra 2019

názov akcie: činohra G.B.Shawa: PYGMALION