Bardejov – máj 2014

RELAXAČNO-REKONDIČNÝ POBYT V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

Relaxačno-rehabilitačné pobyty sme si doposiaľ užívali ako jednodenné, alebo jednotýždenné. Spoločné úsilie dvoch pacientských organizácií: reumatikov a osteoporotikov z Košíc sa realizovalo formou  dvojdňového R-R pobytu v Bardejovských kúpeľoch.

Cez víkend 3. a  4. mája t. r.   34 členiek a členov  (17 z Únie proti osteoporóze + 17 z Ligy proti reumatizmu)  využilo možnosť pobytu a ubytovania v penzióne Agustineum.  Nachádza sa 50 m nad KD Alžbeta v zelenom a tichom prostredí.  Oddych, relax a  pohodu sme začali pociťovať od prvých chvíľ  ubytovania v luxusnom a útulnom penzióne.  Nasledovalo  rozdelenie a načasovanie na  3  procedúry pre každého:

* 1x kvalitná klasická masáž priamo v penzióne, * 1x vstup do soľnej jaskyne, * 1x bazén vo Wellness Spa 1 hod.

Ponúknuté boli aj voľno časové aktivity vo vlastnej réžii a výbere podľa chuti a zdravotného stavu:

* kyslíková dráha  *návšteva skanzemu *bowlingový turnaj s dievčatami z LPRe – miestnej pobočky Bardejov  *nedeľná sv. omša v miestnom kostole  *sauna a bazén *výlety, vychádzky, pitie liečivej vody z minerálnych prameňov  – všetko podľa aktuálneho zdravia a počasia.

V sobotu po výbornej večeri, ktorú obohatili domáce bio produkty zo záhrady a vinice pána Vojtka sa otvoril priestor pre milé spoločenské posedenie. Využité bolo k vzájomnému spoznávaniu členiek   SÚPO a LPRe, zábave a trochu aj „pracovne“. Opätovne zaznela informácia o projekte “Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami“.  Priamo v jedálni odoslalo 13 prítomných DMSmedzeraREUMA na číslo 877,  čím každý prispel sumou 2 eura. Uvedomujeme si myšlienku zo Správy o Verejnej zbierke, ………jedna kvapka vody neznamená veľa, ale bez nej by nebolo more………… (Na členskej schôdzi 3. 4. 2014 v hoteli Strojár zrealizovali prítomní členova Ligy a Únie proti osteoporóze výber 45 euro priamo do pokladne a odoslali aj mnoho DMS podľa vzoru na rozdaných letáčikoch).

O bowlingovom turnaji a veľkej zábave s dievčatami predsedníčky Daji Kostíkovej z Bardejovskej pobočky LPRe nám poreferovali  Katka Palková, manželia Sepešiovci, Sabolovci, Fiedlerovci, Elenka, Janko a Peter.  Nešlo ani tak o súboj, ako o výborné zrelaxovanie svalov  kĺbov rúk a nôh. Stretli sme sa, lebo sa chceme spoznávať a hľadať cestu pomoci v živote s našou vernou kamarátkou reumou. Bola to skvelá príležitosť   pokračovať v debatách načatých na zasadaniach v Piešťanoch. Pre pracovný a cestovný stres, sú často nedokončené. Fotografie na pamiatku a priateľské objatia  so sľubom skorého stretnutia ukončili milú „športovú“ návštevu.

So záujmom sa stretol kreatívny projekt PUTOVNÝ ŠÁL LIGY PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU – upliesť po častiach šál vo farbách loga Ligy za každú MP LPRe.  Na stretnutí s českými kolegami z REVMA LIGA v ČR v októbri 2014 sa spojí s českým šálom na znak priateľstva a spolupráce       (ad inf. pozri článok Revmaden přilákal v České republice 600 zájemcú in INF.BULLETIN č. 2/ 2013, s. 9  a článok Medzinárodné stretnutie v Luhačoviciach , s.14).  Podľa organizačných pokynov začína naša pobočka a pokračujú Bardejovčania. Prvý diel šálu za Košice uštrikuje a odošle Ildikó Schmidtbauerová.

Večerná zábava pokračovala v milej a priateľskej atmosfére. Mali sme na pamäti želanie predsedníčok a hlavných organizátoriek vydareného pobytu: „Odhodiť starosti, zlé nálady a bolesti za hlavu a myslieť pozitívne a s úsmevom“.  Preto naša hlboká vďaka patrí Katke Palkovej a Evičke Formenderovej ako aj ďalším členkám, ktoré prispeli k zdaru podujatia a ostatným milým, usmiatym a zrelaxovaným prítomným. V autobuse, cestou späť do Košíc sme hlbokú vďaku prejavili veľkým potleskom a 34 krát vyslovenou nádejou, že si takýto dvoj dňový pobyt (ak budú financie) zopakujeme.