Beh reumatikov 2013

Štafetový Beh reumatikov naprieč Slovenskom 2013 odštartovali aj v Košiciach výstrelom z pištole na školskom dvore na Opatovskej 97 dňa 9. októbra 2013 o 14.30 h. Výbor LPRe – MP Košice pod taktovkou Katky Palkovej organizačne zabezpečil „spolubežcov“ z DSS LUXu, n.o.

Beh odštartoval výstrel z pištole. Na úspešnom priebehu partnersky spolupracovala aj košická Únia proti osteoporóze pod vedením Evky Formenderovej. Spolu sa zúčastnilo 117 bežcov v 4 kategóriách (1. deti a dospelí „barličkári“, 2. deti a dospelí „vozíčkari, 3. seniori, 4. organizátori z Ligy, Únie a LUXu). Nádherné babie leto a stromy hýriace farbami jesene vytvárali kulisu podujatiu. Náladu a športového ducha podporili medaily pre víťazov a sladké maškrty pre účastníkov.

Centrálny Beh LPRe SR sa tradične konal v Bratislave na námestí Eurovea dňa 12. októbra 2013. Aktívne sa na ňom zúčastnilo 5 členiek košickej pobočky (K. Palková, M. Sepešiová, M. Bakalárová, A. Kabátová, D. Fényesová). Príjemné popoludnie SDR s bohatým kultúrnym programom a Novinárskou poctou KROK 2012 nás naplnilo pozitívnymi emóciami a upevnilo vo vedomí zmysluplnej práce.