Beh zdravia 2010

Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie 2010

Posledné hrejivé lúče jesenného slnka prehrievali rozľahlý školský dvor ZŠ pre telesne postihnutých v Košiciach na Opatovskej ceste č. 97.
Je štvrtok, 14. októbra 2010 krátko po 13.00 hodine a tu sa už začínajú prípravy na 4. Ročník Behu a chôdze reumatikov a reumatológov. Žiaci chystajú zosilňovaciu aparatúru na reprodukciu hudby. Už z minulého ročníka vedia, že bude veľká zábava. Na stôl pomáhajú pripraviť donesené veľké škatule plné sladkostí, darčekov, upomienkových predmetov a množstva „papierov“. Oči im žiaria v očakávaní, veď už po druhý raz sa tu všetci spolu stretávajú, aby si svorne zabehli, každý podľa svojich fyzických možností a schopností.
Postupne ku stolom prichádzajú deti so svojimi vychovávateľkami a sociálnymi pracovníčkami. Podpisujú prezenčné listiny a postupne sa menia na malých anjelikov. Biele tričká všetkým nesmierne slušia – presvedčte sa na priložených fotografiách! Už sú všetci z I., II. a III. skupiny v plnej predštartovej paráde a horúčke. Zostavu doplnia toho roku po prvý raz  aj  telesne postihnutí dospelí a oddelenie seniori. Spolu sa zaregistrovalo 108 účastníkov Behu z radov ZŠ (deti aj pedagogickí pracovníci a dospelí klienti zariadenia) a členov Ligy proti reumatizmu.
Beh zdravia otvoril najstarší účastník prelomením barly a napätie ukončili výstrely štartovacej pištole. Postupne podľa stupňa telesného hendikepu  vyštartovala I. skupina, kde tempo udávali súrodenci Robo a Majo, po nich nasledovala II. skupina , ani vozíčkari z III. skupiny sa nedali zahanbiť – Andrejka a Petra spolu so svojou tetou vychovávateľkou statočne bojovali. Zahanbiť sa nedali ani dospelí a seniori povzbudzovaní svojou sociálnou pracovníčkou pani Dankou Žizákovou.
Vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien, darčekov a povzbudenie aj do budúceho Behu 2011 bolo v rukách predsedníčky K. Palkovej. Zdôraznila milým účastníkom, že zvíťazil každý, kto prišiel, prekonal pohodlnosť  a s chuťou si zabehol určený, vyznačený okruh. Príhovor pani Gabriely  Ószovej z vedenia ZŠ pohladil po srdci všetkých, ktorí prispeli svojou troškou práce do organizácie a prípravy tohto podujatia. Vyjadrila vďaku účastníkom aj organizátorom a povzbudila prítomných do ďalších športových aktivít.
Hit školy – pieseň od slovenskej speváčky Kristíny uzavrel tohoročný Beh zdravia. Spievali a tancovali všetci – každý koľko a ako vládal a nám už nezostávalo nič iné, len sa rozlúčiť s nádejou na skoré stretnutie v roku 2011, milí naši spolubežci.