Beh zdravia 2011

Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie 2011

  Stalo sa už tradíciou, že každoročne, v mesiaci október, organizuje naša pobočka Ligy proti reumatizmu v Košiciach  beh zdravia. V tomto roku sa pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, konal už 5. ročník Behu a chôdze reumatológov a reumatikov, opäť v spolupráci s  neziskovou organizáciou LUX, n.o., v priestoroch ZŠ pre telesne postihnutých na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, za bohatej účasti našich členov a sympatizantov, členov spolupracujúcej organizácie Únie proti osteoporóze  a tiež detí zo sociálneho zariadenia, ktoré sa vždy na toto podujatie už dopredu tešia.
Po prezentácii sa prítomní rozdelili do skupín podľa stavu a možnosti každého zvládnuť trať. Nebolo podstatné, či   účastníci vyznačený úsek prešli, zabehli, kráčali s pomocou barlí, alebo na vozíčkoch, dôležitý bol úsmev na tvári, ak každý prekonal seba samého.
Víťazi boli pani predsedníčkou Katkou Palkovou odmenení cenami, všetci ostatní zúčastnení malými darčekmi a potom už nasledovala veselá oslava. Vydarené podujatie sa skončilo až podvečer, so vzájomným prianím dobrého zdravia a elánu do budúceho ročníka behu zdravia.