Invalidné vozíky 2011

Sprostredkovanie invalidných vozíkov

V priebehu roku 2011 sa našej organizácii podarilo sprostredkovať cestou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, od zaoceánskeho donora vzácny a užitočný dar – 37 invalidných vozíkov pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí z Košíc a blízkeho okolia. Naša radosť bola znásobená tým, že sme vozíky stihli odovzdať tesne pred Vianocami.
Srdečne ďakujeme samotnému darcovi, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa vozíky dostali až ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a podstatne im týmto zlepšili kvalitu života.

Ďakujeme

   dsc00831    dsc00835