Návšteva reumatikov z Lotyšska 2010

            Milej návšteve lotyšských priateľov dňa 2. júna 2010 v Košiciach predchádzalo niekoľko mailov, množstvo telefonátov a zopár organizačných porád u Katky Palkovej.
Všetko sa to začalo v novembri 2009 na Jesennej konferencii EULAR – PARE, ktorá sa konala v hlavnom meste Estónska Talline pod názvom  „Let s work together“. Našu Ligu proti reumatizmu SR  reprezentovali Mgr. Ingrid Regiecová a Mgr. Martina Godányiová Tu sa stretli s predstaviteľmi lotyšskej pacientskej organizácie seniorov vedených aktívnym predsedom Artursom  Apinisom.
Lotyši mali záujem pozrieť si niekoľko vytypovaných  pekných miest na Slovensku a zoznámiť  sa so slovenskými kolegami podobnej vekovej kategórie. S nimi by si vymenili skúsenosti  o práci v pacientskej organizácii v ruskom jazyku. Termín sa napokon skonkretizoval na utorok 2. júna 2010 v popoludňajších hodinách.
MP LPRe v Košiciach vedená Katkou Palkovou sa teda ochotne a s láskou podujala na úlohu hostiteľky. Na „deň D“ dali hlavy do kopy členovia výboru a vypracovali program tak, aby sa vzácna prvá zahraničná návšteva vydarila.
Lotyšskí priatelia sa ukázali ako priateľskí a spoločensky veľmi aktívny seniori. Predseda Arturs Apinis a jeho kolegyne z výboru rozprávali o konkrétnej činnosti svojej organizácie. Jelgavská pobočka vznikla 19.6.1998; takže tohto roku oslavujú 12. výročie založenia. Ich názov znie v skratke LKLSSB Jelgavas nodala. LKLSSB má veľmi podobné poslanie a úlohy ako Liga proti reumatizmu – organizovať spoluprácu zdravých i chorých; usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov; zvyšovať úroveň medicínskych znalostí; konzultácie so špecialistami z príbuzných odborov formou prednášok o nových formách liečby.
V organizovaní záujmovej činnosti svojich členov sú naši lotyšskí priatelia neúnavní. Precestovali celú svoju krajinu; 2x navštívili Poľsko a teraz spoznávajú Slovensko.
Jednotlivé členky rozprávali, ako sa stretávajú napr. pri ručných prácach (z ktorých malé ukážky boli súčasťou malých pozorností, ktoré sme dostali). Na svojich stretnutiach veľa spievajú, s patričnou úctou nám zaspievali svoju hymnu DIEVS, SVETI LATVIJA! (Bože požehnaj Lotyšsko), ktorú zložil Karlis Baumanis v druhej polovici 19. storočia a je ich národnou hymnou od roku 1918.
So záujmom sme počúvali informácie o meste Jelgava, ktoré s počtom obyvateľov 66 000 je štvrtým najväčším mestom Lotyšska. Rozprestiera sa na ploche 60 km2. Podobne ako cez Košice Hornád, preteká cez Jelgavu rieka Lielupe. Jelgava je centrom okresu a je vzdialené 42 km od hlavného mesta Rigy. Je to kultúrne mesto, ktoré poskytuje množstvo spoločenského a kultúrneho vyžitia – napr. DNI MESTA majú podobne, ako my košičania v máji, konkrétne 28.5.-31.5.

  • zdravý životný štýl reprezentuje v Jelgave FESTIVAL MLIEKA, CHLEBA A MEDU 29.8.
  • je to aj študentské mesto, okolo 10 000 študentov sa každoročne 12.-13. novembra stretáva so študentmi z celej krajiny na ŠTUDENTSKÝCH DŇOCH
  • umelci – sochári sa môžu prezentovať v Jelgave až 2x a to na MEDZINÁRODNOM FESTIVALE ĽADOVĆH SÔCH (9.-14. februára) a na FESTIVALE PIESKOVĆH SÔCH (6.7.-12.7.)

            Dozvedeli sme sa veľa nového o tejto malej krajine na východnom pobreží Baltického mora a hlavne spoznali sme veľmi milých, úprimných a srdečných ľudí. Na rozlúčku sme si spoločne zaspievali ľudové pesničky, každý v svojom jazyku. Navzájom sme sa obdarovali drobnými darčekmi, vymenili si kontakty.
Ich pozvanie na návštevu Lotyšska sme s vďakou a srdečne prijali. Takže za všetko vďaka , šťastnú cestu a do skorého videnia drahí lotyšskí priatelia…….

Daniela Fenyesová
tajomníčka LPRe Košice