Návšteva v Lotyšsku 2012

 Pred 2 rokmi v júni 2010  naša miestna pobočka  LPRe na čele s pani Katkou Palkovou ústretovo zareagovala na výzvu mladých reumatikov a privítala v Košiciach predstaviteľov lotyšskej  organizácie reumatikov Latvija kaulu  locitavu un saistaudu slimnicku biedriba (LKLSSB). Jelgavas nodala (Jelgavská pobočka) vznikla 19. júna 1998. Organizácia má podobné poslanie a úlohy podobné, ako slovenská Liga proti reumatizmu: organizovať spoluprácu chorých i zdravých, zlepšovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť o reumatikov, zvyšovať úroveň vedomostí o chorobe formou prednášok  reumatológov o nových a vhodných formách liečby a organizovať záujmovú, voľno časovú a športovú aktivitu svojich členov.  Seniorov reumatikov v počte 45 viedol pán Artúrs Apinis.
S vďakou sme prijali ich pozvanie na recipročnú návštevu ich rodnej Jelgavy. Košická delegácia navštívila jelgavských priateľov v dňoch 2 2. – 29. mája 2012.
Naši trinásti reprezentanti boli milo prekvapení perfektne zorganizovaným programom, prehliadkami  3 miest a prírodného parku Tervete. Obetavý a neúnavný Artúrs Apinis nám s hrdosťou ukázal historické skvosty mesta, ako napríklad sú:
–    Katedrála sv. Simeona a sv. Anny. Prvú pravoslávnu stavbu v okrese financoval cár Alexander III. Vyniká modro-zlatými kupolami na vysokých bielych múroch.
–    Rímskokatolická katedrála Panny Márie z roku 1906 je v pseudogotickom štýle. Status katedrály udelil pápež Pavol II. roku 1996.
–    Zvonica evanjelického kostola Sv. Trojice bola prvou kamennou stavbou v Jelgave (1574) a v rámci Európy patrí k prvým luteránskym kamenným  stavbám.
–    Mestský palác Jelgava pri rieke Lielupe je najrozsiahlejší architektonický objekt v pobaltských krajinách s výmerou plochy 129 375 m2. Celá stavba zaberá 2,2 ha. Palác mal pôvodne 3 budovy, štvrté krídlo dobudovali v roku 1937 pre potreby LLU – Lotyšskej poľnohospodárskej univerzity. Pán Apinis si zaspomínal na časy, keď tu sám prednášal a vedecky pracoval. V Paláci o. i. sídli rektorát univerzity a 4 fakulty z celkovo 9. Stavba je v barokovom štýle. Je v nej Múzeum s historickou expozíciou, sú tu archeologické nálezy a správy o súčasnom výskume a renovácii. V palácovom parku je tzv. guvernérov ostrov.  V podzemí palácu sme si prezreli sarkofágy guvernérov a grófsku hrobku.
–    Múzeum histórie a umenia tzv. Academia Petrina z roku 1775 bolo pôvodne prvou vyššou školou v Lotyšsku. Postavené je v klasicistickom štýle a na vnútornom nádvorí je prvé observatórium v krajine.
Spoznali sme aj krásne  stavby v novom meste ako Olympijské centrum. V Lotyšsku má každý zo 4 regiónov svoje vlastné OC pre profesionálny i rekreačný šport.
Náročný, ale veľmi pekný deň bol 26. máj 2012. Obyvatelia v čase nášho pobytu oslavovali Dni mesta Jelgava. Mesto bolo plné slávnostných sprievodov, vystúpení ľudových súborov, tancu a spevu.  Pri tejto príležitosti bola na Radnici mesta slávnostná recepcia. Primátor Jelgavy oceňoval za zásluhy o rozvoj mesta v oblasti kultúry, športu, školstva a za úspešnú reprezentáciu mesta 10 spoluobčanov. Jednou z odmenených bola čerstvá profesorka – žiačka pána Artúrsa, ktorá si s vďakou zaspomínala na bývalého učiteľa. V ďakovnom príhovore  pán Apinis predstavil osobne  pozvanú košickú delegáciu pánovi primátorovi a prítomným. Pani Palková ako spomienku na krásne chvíle odovzdala p. primátorovi upomienkové predmety a dar v mene košickej miestnej pobočky LPRe SR. Veľký úspech u severanov získalo 5 putňové tokajské Aszu od sponzorskej firmy Ostrožovič. Po kultúrnom programe bola veľkolepá recepcia v slávnostnej sále radnice. Po celý večer bolo v meste a v parkoch množstvo kultúrnych podujatí a koncertov. Najviac sa páčili Traja tenoristi z Rigy a estrádny koncert v Uzvaraskom parku. Lístky na koncerty zabezpečil p. Apinis.
Cestou na prehliadku pamätihodností hlavného mesta Rigy  a prímorského kúpeľného strediska Jurmala sme oddychovali v prírodnom parku Tervete. Park bol v roku 2009 vyhlásený za najlepší turistický objekt v Lotyšsku. Obdivovali sme množstvo drevených sôch v rozprávkovom lese. Skupinovú fotografiu sme si urobili pod  drevenou strieškou. Prehliadky pamätihodností Rigy a Jurmaly nám priblížili ruské sprievodkyne. Preklady do slovenčiny zabezpečila naša členka pani Majka Zavatčanová. Verne nám priblížili doteraz neznámy kúsok sveta. V Jurmale bola príležitosť aj na kúpu drobných suvenírov od Baltického mora (resp. Rižského zálivu).
Ťažko sa nám ráno 28. mája lúčilo s predsedom Artúrsom Apinisom a jeho milými kolegyňami, ktoré sa nám po celý čas venovali. Pripravili nám krásny pobyt, program nabitý novými vedomosťami a báječné pohostenie. Na rozlúčkovom večierku 27. mája sme si s nimi zaspievali ľudové piesne, ktoré Lotyši veľmi milujú. Na úplný záver sa sálou niesli hymny Nad Tatrou sa blýska a Dievs, sveti Latvija!
Takže Boh žehnaj Lotyšsku! A dovidenia pri ďalšom spoločnom stretnutí, drahí naši lotyšskí priatelia!

Daniela Fenyesová
tajomníčka LPRe Košice