Cena Edgara Stena 2011

Liga proti reumatizmu SR vyhlásila prostredníctvom koordinátorky Márie Nágelovej – členky predsedníctva LPRe SR,  v roku 2011 literárnu súťaž esejí EDGAR STENE prize (Cena Edgara Stena). Táto súťaž má európsky rozmer a koná sa každoročne pod záštitou EULAR – PARE. Cenu Edgara Stena môže získať najlepšia esej na danú tému, napísaná osobou trpiacou na reumatickú chorobu, alebo ich rodinní príslušníci, či priatelia pacientov – reumatikov. Veková hranica autora je 16 rokov.

Téma pre rok 2011 bola:
„Prekonávanie problémov a prekážok s reumatickým ochorením“

Autor eseje mal opísať akým spôsobom prekonáva rôzne ťažkosti a prekážky, zvlášť v rodine a vo svojom domácom prostredí, ale aj ako sa dokáže presúvať – cestovať do práce, akým spôsobom sa podieľa na spoločenskom živote a ako si plní vlastné sny a túžby.
Víťaznou esejou Národného kola v SR sa v roku 2011 stala esej  Namaľovaný úsmev autorky Mgr. Barbory Jelinek a  na druhom mieste sa umiestnila Ing. Gabriela Černá  s esejou Nepríjemná príbuzná.

Sme nesmierne potešení, že sa súťaže úspešne zúčastnila aj členka našej miestnej pobočky LPR v Košiciach, pani Danka Fényesovás nádhernou esejou s názvom Uzemnený pohľad, ktorej porota pridelila v celkovom hodnotení krásne tretie miesto.

Všetkým oceneným autorkám srdečne blahoželáme.