Vzdelávací projekt 2010

Liga proti reumatizmu na Slovensku umožnila svojím členom zapojiť sa v priebehu roka 2010 do vzdelávacieho projektu, ktorý je zameraný na školenie práce s počítačom a na rozvoj osobnosti.
     Projekt obsahuje 2 moduly. V rámci prvého modulu sa účastník kurzu v priebehu štyroch týždňov naučí ovládať všetky základné práce a programy na počítači, ktoré potrebuje k bežnej práci,  pokročilú prácu s PC, prípadne,  pre pokročilých používateľov,  tvorbu internetových stránok a počítačovú grafiku. Druhý modul je zameraný na  rozvoj osobnosti, ktorý bude obsahovať: komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, sebapresadenie a sebariadenie, asertivita a bezkonflitná komunikácia.
     Po skončení školenia každý účastník dostane certifikát.
Absolvovanie tohto projektu zlepší kvalitu života účastníkov jednak v oblasti pracovnej, rozšírením možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu, ako aj v oblasti osobného života ľudí ťažko zdravotne postihnutých, umožnením lepšej komunikácie s rodinou, priateľmi a pod.