Šírava 2010

REKONDIČNO-LIEČEBNÝ  POBYT KOŠICKÝCH REUMATIKOV
NA  ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE  V DŇOCH  17. 5. – 22. 5 2010

                        Motiváciou, už tretieho  RLP na Šírave, bolo okrem absolvovania liečebných procedúr rozšíriť spoločenské aktivityprehĺbiť vzdelávanie členov  MP LPRe v Košiciach. Počasie nám žiaľ neprialo. S celým Slovenskom sme prežívali prvé zatopenia východoslovenských obcí; sledovali sme zaplavené polia, lúky a záhrady popri ceste. Celý týždeň sme boli informovaní o dianí v SR prostredníctvom TV obrazoviek.
Pre väčšinu reumaticky chorých je daždivé a vlhké počasie najväčším nepriateľom. (Okrem jeho vlastnej lenivosti). Keďže s nepriateľom musíme bojovať, upršanému počasiu sme vzdorovali tak, že sme využili každú slnečnú chvíľu. Raz na cvičenie mimo telocvične na terase, druhý raz výletom na jazero pri obci Vinné. Vydarilo sa aj niekoľko menších vychádzok do okolia vodnej nádrže v skupinkách.
Ďalšie spoločenské vyžitie po dňoch nabitých športovaním a procedúrami v zariadení hotela CHEMES sme si zabezpečili „vlastnými rukami“. Pripravené spoločenské večierky osviežil nácvik tanečných krokov zumby v podaní šarmantných cvičiteliek. Tancoval každý v rámci svojich možností. Na vydarený „lets-dance reumatikov“ sme dlho spomínali.
Už tradičnú opekačku pri otvorenom kozube doplnila tombola s cenami od sponzoriek
z našich radov. (Veľká vďaka). Symbolické vstupné 1 EUR sme využili na akciu – návšteva priateľov z Lotyšska, ktorá sa uskutočnila  2. 6. 2010 v Košiciach.
Spoločenskou akciou bola aj pietna spomienka na významného internistu a reumatológa z našich radov, prof. MUDr. Jozefa Zimačka, pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia. Manželka pána profesora bola t.r. s nami a patrí k zakladajúcim členkám LPRe.
Naučno-vzdelávacie aktivity nám zabezpečil pracovník spoločnosti sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o, pán dr. Jozef Ceľustňák. Pozorne sme si vypočuli jeho prednášku o prevencii a liečbe osteoporózy. Potešila nás sada kvalitných informačných materiálov a Časopis pre pacientov s osteoporózou č. 2/2009 s receptami a cvičeniami podľa MUDr. Ďurišovej.
Po prednáške pani predsedníčka, K. Palková nás informovala o ďalšej pripravovanej akcii. Bude to 2. ročník BEHu ZDRAVIA, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, a to vo štvrtok 14. 10. 2010  o 15.00 hod. na dvore ZŠ Opátska. V rámci aktívnej spolupráce s inými OZ  sa s nami rekreovali aj 3 členky z Únie proti osteoporóze.

Naše veľké poďakovanie patrí naším sponzorom:

    1. Dr. Jozef Čeľustňák – farmaceutická spoločnosť
    2. MVDr. Anna Jenčová – starostka MÚ MČ nad Jazerom
    3. Mária Semanová – zlatníctvo
    4. Šendjan  Čeljo – zlatníctvo
    5. Všetkým, ktorí odovzdali 2 % z dane na účet našej LPRe

 

Spoločne sme konštatovali, že rehabilitačno-liečebný pobyt napriek nepriazni počasia splnil svoj účel a tešíme sa na ďalší pobyt.