Osvetová činnosť v MP Košice

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice  informuje na stretnutiach svojich členov prostredníctvom pozvaných hostí – lekárov, sociálnych pracovníkov a ďalších odborníkov, formou článkov v regionálnom časopise Jazerčan, príspevkami v rádiu Regina, umiestňovaním informačných letákov v ambulanciách reumatológov a pod. o zaujímavých a potrebných témach za účelom prispenia ku skvalitneniu života reumatikov.

Členovia sa majú taktiež možnosť dozvedieť zaujímavé informácie aj z Informačného bulletinu, ktorý vydáva pravidelne 2x ročne centrálna Liga proti reumatizmu SR v Piešťanoch. IB sú dostupné na stránke centrály www.mojareuma.sk.

Najzaujímavejšie témy pripravené miestnou pobočkou Košice:

2021 – Výročná členská schôdza spojená s voľbami nového výboru sa kvôli pandemickým opatreniam nemohla konať tradične v marci, ale po ich miernom uvoľnení sa zrealizovala 23. júna 2021, aj napriek úmorným horúčavám. Zhodnotila sa obmedzená činnosť za minulý rok, kedy sa kvôli lockdownu nemohli konať hromadné podujatia, schôdze a pod. Čiastočné uvoľnenie opatrení umožnili minulý rok zrealizovať aspoň dva rekondičné pobyty: v Liptovskom Jáne a na Zemplínskej Šírave, a v oblasti kultúry pár verejných generálok v Dome umenia. Členovia tiež odsúhlasili  Plán činnosti na rok 2021. Posedenie vonku bolo spojené s občerstvením a výborným gulášom.

2020 – aj činnosť našej pobočky v roku 2020 ovplyvnila epidemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 na Slovensku. Plánovaná marcová Výročná členská schôdza  sa uskutočnila až koncom júna. Hlavnými bodmi programu bolo zhodnotenie úspešnej a bohatej činnosti v roku 2019 a činorodý plán práce na tento rok. Z neho sa nám podarilo naplniť okrem spomínanej schôdze iba niekoľko bodov: Rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne, Rekondičný pobyt na Šírave a v oblasti kultúry  účasť na štyroch verejných generálkach v Dome umenia.  Stretnutie členov bolo spojené s príjemným posedením vonku v reštaurácii NA  MAJERI  s občerstvením a výborným gulášom.

2019 – na výročnej členskej schôdzi dňa 26. marca 2019 našim členom, ako aj širokej verejnosti  poskytli dve veľmi zaujímavé prednášky MUDr. Tomková – „Edukácia o spôsobe užívania liekov, nežiaducich účinkov a nevhodných/vhodných kombináciách“ a MUDr. Senčárová -„Špecifikácia biologickej liečby“, ktorým patrí naše veľké poďakovanie.

-dňa 18. septembra 2019 sa konala prednáška zdravotnej sestry ako tradične, v priestoroch  knižnice  Technickej univerzity v Košiciach. Poskytla nám mnoho cenných informácií  a praktických rád  pre život pacientov s reumatickým ochorením, z pohľadu zdravotnej sestry. Po prednáške sa mnohí členovia zapojili do zaujímavej diskusie.

2018 – dňa 12. decembra 2018 sme v rámci akcie …bez bieleho plášťa zorganizovali pre svojich členov a širokú verejnosť zaujímavé prednášky od košických reumatológov.

2017 – dňa 29. marca sme sa po úspešnom decembrovom podujatí opäť zapojili do aktivity: Stretnutie pacientov s lekármi bez bieleho plášťa. Tentokrát prijali pozvanie odborné lekárky – reumatologičky –  pani doc.MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. s témou: Liekové formy súčasnej  terapie reumatoidných ochorení a pani MUDr. Zuzana Lorincová s témou: Môže pacient s reumatickým ochorením prispieť k zlepšeniu kvality svojho života? Rovnako nás potešilo aj prijatie pozvania záchranárov zo Slovenského červeného kríža so zaujímavou prezentáciou pani PhDr. Janky Suškovej o projekte Krajina záchrancov a praktické predvedenie záchranárov aj s možnosťou vyskúšania si podania prvej pomoci.

2016 – dňa 14.12. sa naša miestna pobočka v Košiciach zapojila do aktivity organizovanej Ligou proti reumatizmu na Slovensku v rôznych mestách na Slovensku a zorganizovala stretnutie pacientov s lekármi bez bieleho plášťa  na tému: BIOLOGICKÁ LIEČBA – ÁNO alebo NIE, aby umožnila pacientom aj širokej verejnosti v našom regióne využiť jedinečnú príležitosť na to, aby sa v neformálnom prostredí dozvedeli viac o reumatických ochoreniach, ich liečbe, vrátane biologickej liečby, ale aj o poskytovaní ambulantnej a ústavnej starostlivosti, nežiadúcich účinkoch liekov a pod. Pozvanie prijali odborné lekárky – reumatologičky  pani doc.MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. a pani MUDr. Zuzana Lorincová a dermatologička pani prof. MUDr. Jagienka Jautová,PhD., MBA,

– na výročnej členskej schôdzi  dňa 9. marca – Mgr. Janeta Vargová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, odd. peňažných  príspevkov na kompenzáciu ŤZP – odborná prednáška a Bc. Zuzana Bendíková – odborná prednáška na tému „Ako zvládať bolesť“.

2015 – na výročnej členskej schôdzi mali možnosť si prítomní členovia vypočuť prednášku MVDr. Tatiany Chomovej –„Nové aplikačné formy metotrexatu“ a prednášku  reumatológa doc. MUDr. Veroniky  Vargovej, PhD –„Ako zvládať nežiaduce účinky metotrexátu“.

2014 -prednáška  reumatológa doc. MUDr. Veroniky  Vargovej, PhD na tému „Užívanie metotrexátu u detí“ na členskej schôdzi

2013 -prednáška pre účastníkov členskej schôdze MUDr. Tatiany Chomovej na tému „Liečba metotrexátom“

2012 – už začiatkom roka sme mali možnosť prezentovať poslanie a činnosť Ligy proti reumatizmu na Slovensku vo vysielaní Slovenského rozhlasu – Rádio Regina.  Hosťom Magazínu Rádia Regina bola predsedníčka našej pobočky v Košiciach Katarína Palková, ktorá predstavila našu organizáciu a pútavo informovala aj o našich súčasných aktivitách a plánoch na ďalšie obdobie.
Ďalším hosťom magazínu bol rehabilitačný lekár MUDr. Štefan Bodnár, ktorý v rámci témy Možnosti rehabilitácie pri reumatických ochoreniach, informoval o spôsoboch rehabilitácie pri tomto ochorení, dal cenné odborné rady kedy a ako správne cvičiť a aký dôležitý je pohyb u reumaticky chorých ľudí.
O typoch reumatických ochorení, spôsoboch liečby a druhoch používaných liekov veľmi zaujímavo rozprávala a taktiež odpovedala na otázky poslucháčov reumatologička MUDr. Mária Oetterová.

2011 – zaujímavá prednáška na členskej schôdzi na tému Muskuloskeletálna bolesť u detí.

2010 – prínosom a obohatením členskej schôdze boli pútavé odborné prednášky. Dozvedeli sme sa informácie z medicínskej oblasti – o biologickej liečbe a o kvalite života pacientov s reumatickým ochorením.  Veľmi zaujímavá bola prezentácia nášho hosťa z Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach o zdravotníckych a technických pomôckach pre zdravotne postihnutých ľudí odkázaných na pomoc.

2009 – na výročnej schôdzi boli našimi hosťami pracovníčky z Úradu práce soc. vecí a rodiny, ktoré našim členom priblížili novú legislatívu v oblasti sociálneho zabezpečenia následkov ťažkého zdravotného postihnutia a poradili im v ich problémoch.