Podporili nás

Za podporu a spolufinancovanie našich aktivít ďakujeme:

  • Občanom, podnikateľom a právnickým osobám, ktorí nám prispeli svojimi 2% z daní
  • Členom a sympatizantom našej pobočky
  • Mestu Košice
  • Mestskej časti Košice – Nad Jazerom
  • Iskierke pomoci, n.f.
  • EU-GROUP a.s.

Za spoluprácu ďakujeme:

  • Slovenskej únii proti osteoporóze, ktorej niektorí členovia sú zároveň členmi našej organizácie
  • Neziskovej organizácii LUX, n . o.
  • AXFONE LLC, odštěpný závod zahraniční osoby
  • skupine Active life