Predvianočný koncert v MP Košice – december 2011

Predvianočné koncerty sa stali každoročnými obľúbenými a hojne navštevovanými podujatiami. Sú to milé stretnutia, menej oficiálne. Ten tohoročný sme usporiadali 7.decembra v hoteli Strojár. Okrem kvalitnej prednášky doc. Macejovej a výborom MP pripraveného programu ,bolo toho roku hlbokým citovým zážitkom predstavenie divadielka Luxáčirk. Vedie ho pani učiteľka PaeDr. Beáta Kluková zo Základnej školy pri n. o. LUX. Je to nezisková organizácia hendikepovaných a sociálne odkázaných detí i dospelých, s ktorými dlhodobo obojstranne úzko spolupracujeme. Predviedli nám tanečnú pohybovo náročnú suitu Abeceda. Po malej prestávke nás dojali scénkou Búvaj dieťa  sladké z Betlehema. Drobné maškrtky a dlhotrvajúci potlesk boli odmenou za výkon i choreografické vedenie.+FOTO. S týmito deťmi, pani učiteľkou PaeDr. Klukovou a ostatnými vychovávateľkami sme sa opätovne stretli v hľadisku Veľkej sály Historickej radnice na vianočnom benefičnom koncerte Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám…. v piatok 16.decembra 2O11.Koncert sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu a osobnej účasti primátora Richarda Rašiho. Výťažok s predaja vstupeniek je určený pre zdravotne postihnuté a sociálne odkázané deti. O to sa postaralo OZ HUMANITA PRE ŽIVOT, Spišské Vlachy. Účinkovalo Košické folklórne štúdio a vystúpili folklórne  súbory Železiar s detským Železiarikom a FS Čačina zo Spišskej Novej Vsi a FS Sabinovčan zo Sabinova.
„Naše deti“ z LUXu obdivovali  profesionálov s veľkým uznaním a tanečné kroky si po predstavení pri šatni poniektorí „skúšali“. Boli sme plní dojmov z koncertu a nechcelo sa nám lúčiť. Ktosi dal nápad, padlo pozvanie a sadli sme si do kaviarne na šálku čaju. Tam sme sa  bližšie porozprávali o prípravách na sviatky, zdravotnom stave a pokrokoch v liečbe či novej rehabilitácii. Bol medzi nami aj Oto Balog s manželkou Marcelou, ktorý rozprával o úžasnej biologickej liečbe a šťastí, ktoré prežíva pri úľave od bolesti a nemyslí na predchádzajúce trápenia. Mali sme v tú chvíľu k sebe veľmi blízko. Každý reumatik pozná tie svoje trápenia a bolesti a pri spoločnom zdieľani dobrého i zlého chceme napriek  ochoreniu žiť svoj život plnohodnotne, dôstojne a zmysluplne. Podobné spoločné chvíle nám  tiež k tomu dopomáhajú.