SDR 2015

Október 2015 v MP Košice

Mesiac október bol v našej MP Košice mimoriadne zaujímavý a odštartoval celý rad aktivít a podujatí. Možno práve preto, že v tomto mesiaci si pripomíname Svetový deň reumatizmu a v tomto roku aj 25. výročie založenia LPRe SR. V dňoch 10.-11.10. 2015 sa osláv tejto výnimočnej udalosti s krásnym programom v Piešťanoch zúčastnilo aj  7 našich členov, 3 za MP, 2 členky za predsedníctvo a 2 za Klub Kĺbik. Naša MP a štyri naše členky Katarína Palková, JUDr. Zuzana Žatkovičová, Bc. Zuzana Bendíková a Ing. Elena Melicharová boli ocenené ďakovnou plaketou za dlhoročnú spoluprácu a podporu venovanú osobám s reumatickým ochorením.

Po horúcom lete sme v októbri opäť obnovili pravidelné cvičenie, raz za týždeň, s našou obľúbenou cvičiteľkou Erikou Škvarekovou, ktorá je zároveň našou členkou, vyškolenou pre cvičenie pre reumatikov.

V priebehu októbra 35 členov našej pobočky načerpalo nové sily na obľúbenom päťdňovom rekondičnom pobyte na Šírave. Túto aktivitu podporila finančným príspevkom MČ Nad Jazerom, za čo sme veľmi vďační. Ubytovanie bolo ako tradične v hoteli Chemes , s plnou penziou. K spokojnosti zúčastnených prispeli aj novo zrekonštruované priestory pre vodoliečbu, elektroliečbu či rehabilitáciu. Program pobytu obsahoval predovšetkým liečebné procedúry: vodoliečba-perličkový kúpeľ alebo vírivka, klasická masáž, skupinové cvičenie v telocvični, parafínové teplé zábaly, elektroliečba-magnetoterapia, biolampa a iné. Okrem týchto liečebných aktivít náš program zahŕňal  rôzne  spoločenské či športové podujatia: slávnostné posedenie v prvý večer pobytu, turistická vychádzka lesom ku jazeru Vinné, spoločná návšteva Thermalparku Šírava , stolno-tenisový  a šachový turnaj, spoločné posedenie v altánku spojené s opekaním a tombolou.  Každý sa výborne bavil, pri spoločnej zábave každý na chvíľu zabudol na svoje bolesti vyplývajúce z chronického ochorenia. A ako bonus: takmer celý pobyt nám prialo krásne počasie babieho leta. Ku príjemnej atmosfére prispeli aj nádherné farby jesene okolitých lesov. A predovšetkým: počas celého pobytu medzi účastníkmi vládla spokojnosť, dobrá nálada a takmer rodinná pohoda.

Svetový deň reumatizmu v našej MP sme si pripomenuli  tak, ako každoročne, na akcii „Deň zdravia“ dňa 21.10.2015 v spolupráci  s pacientskou organizáciou – košickou pobočkou SÚPO a klientmi zariadenia LUX, n. o. , ktorí sa na túto udalosť vždy nesmierne tešia.  Podstatou tejto aktivity je pohyb. Akýkoľvek pohyb, aký kto dokáže – beh, chôdza, na vozíku, s barlami i bez nich.  Registrovalo sa 93 súťažiacich v štyroch kategóriách – bežci, vozičkári, barličkári a seniori. Pred štartom je spoločná rozcvička a potom už Do toho! Víťazi boli všetci, pretože každý podával výkon s plným nasadením a prekonal sám seba. Ale predsa len, prví traja boli ocenení medailou. V chladnom popoludní bolo treba pokračovať pohybom a tak prišla na rad dobrá hudba a tombola, v ktorej boli všetci potešení malým prekvapením. Tešíme sa na spoločné stretnutie znovu o rok!

A to ešte v októbri stále nie je všetko. Najemotívnejšou udalosťou bol „Beh pre Ota“ zorganizovaný v spolupráci so skupinou Active life dňa 27.10.2015. Actvive life spája ľudí, ktorí si chcú zabehať a stačila jedna úžasná myšlienka, spojiť tréningový beh s charitatívnym behom a dobrý skutok bol na svete. Prihlásilo sa a nakoniec aj odbehlo 4,5 km a 6,5 km trasu 102 bežcov s úmyslom nielen si zabehať, ale aj pomôcť. Oto má bechterevovu chorobu od 19-tich rokov.
K reume sa pridružili ďalšie ochorenia a operácie. Naučil sa žiť s veľkými bolesťami. Jeho stav sa zlepšil nasadením biologickej liečby a tešil sa na syna, ktorý sa mal narodiť.  Časy, keď s nami Oto trávil príjemné chvíle na rekondičných pobytoch a vyhrával stolnotenisové turnaje, sú bohužiaľ preč. V roku 2013 sa mu zhoršil zdravotný stav až tak, že sa dostal do kómy. Medzitým sa mu narodil synček. Osud ho síce „prebudil“ a pomaličky, vďaka rehabilitáciám a obetavosti manželky sa dostal na vozík, ale potrebuje ešte veľa síl, aby sa vedel tešiť a hrať so svojím synčekom. Celý výťažok z akcie bol darovaný Otovi. Takto získané peniažky pomôžu zabezpečiť pre Ota tak potrebnú ďalšiu rehabilitáciu. Naši členovia síce nebehali, ale aspoň svojou prítomnosťou prišli Ota podporiť. V cieli sme ocenili prvých troch bežcov pohármi a tričkami našej MP a rozdávali záujemcom informačné materiály o ťažkostiach ľudí s reumatickým ochorením. Táto akcia svedčí o tom, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť.

Ďakujeme.