SDR 2016

     Každoročne, pri príležitosti 12. októbra – Svetového dňa reumatizmu, pripravujeme v spolupráci s košickou pobočkou Slovenskej únie proti osteoporóze a zariadením LUX, n.o. a v tomto roku spolu aj so skupinou Active life sme zorganizovali „Deň zdravia“, kedy si všetci zúčastnení mohli zasúťažiť, bez ohľadu na to, či sú chodiaci, vozičkári, alebo barličkári. Odmenou pre každého, kto prekonal nepriaznivé počasie a sám seba a dobehol, alebo došiel do cieľa, bol malý darček. Tento deň všetkých reumatikov sme si pripomenuli aj spoločným cvičením proti reume a na znak spolupatričnosti sme si obliekli jednotné tričká.

     Naši štyria členovia sa 14. – 16. októbra zúčastnili spoločného celoslovenského stretnutia v Piešťanoch, kde popri krásnom spoločenskom programe bolo zároveň slávnostné vyhodnotenie a ocenenie aktérov a novinárov už 8. ročníka novinárskej súťaže KROK za rok 2015. Dvaja aktéri boli naši členovia – Zuzka Bendíková v televíznom príspevku  RTVS a Oto Balog v printovom príspevku Tomáša Gálla v občasníku zdravého a aktívneho štýlu života Activelife NEWS o tom, ako môže reuma zmeniť život a zároveň, ako môžu zdraví ľudia pomôcť. Veľmi nás teší, že sa tento príspevok vo svojej kategórii umiestnil na prvom mieste, za čo autorovi článku aj všetkým hlasujúcim ďakujeme.  Zároveň boli uvedené do života dve nové knižky Zborník KROK 2014 – 2015 a zbierka pacientskych príbehov pod názvom Nálezy a straty s reumou. Ide o jedinečnú publikáciu na Slovensku, kde sa pacienti cez vlastné príbehy vyznávajú z toho, čo im chronické ochorenie vzalo, ale aj dalo.