SDR 2019 – Návšteva ZOO

Svetový deň reumatizmu LPRe-MP Košice v ZOO Košice dňa 19.10.2019

Stretli  sme sa o 11:00 hod. pred vstupom do ZOO (prezentácia, balíčky , poučenie o správaní sa v ZOO). Po vstupe do terária nás čakalo prekvapenie-“stretnutie“ s pytónom. Program pokračoval v malom amfiteátri lekciou a nácvikom NW chôdze po pódiu. Prechádzka v ZOO bola  zakončená gulášom v reštaurácii DAKTARI. Tu bolo aj vyhodnotenie NW  krokov (v období od 1.10. do 19.10.2019) našich členov a rozdanie pekných cien. SUPER AKCIA to bola.