Tlačivá pre 2% z dane – N O V É

Tlačivá:
– Vyhlásene o poukázaní 2% z dane –TU

– Poučenie na vyplnenie vyhlásenia – TU

– Potvrdenie o zaplatení dane – TU