Bardejov 2015

img_4192  img_4267

Členovia LPRe – MP Košice sa už po tretí raz stretli na pobyte v Bardejovských kúpeľoch. Kúpeľné mestečko nás privítalo krásnym prostredím, sviežou jarnou zeleňou, voňavými rozkvitnutými parkami a vtáčím trilkovaním v konároch stromov. Ubytovanie v nedávno zrekonštruovanom luxusnom penzióne AUGUSTINEUM všetkým poskytlo dokonalé podmienky na oddych a relax.

Program pobytu obsahoval 5 liečebných procedúr: 2x vstup do bazénov Wellness Spa, 2x klasickú masáž, 1x vstup do soľnej jaskyne. Okrem týchto rehabilitačno-relaxačných aktivít náš program zahŕňal rôzne spoločné, športové a kultúrne podujatia: bowlingový večer našich členov s členmi LPRe – Miestnej pobočky Bardejov, turistickú vychádzku lesom so spoločným posedením na „Salaši Lesná“, krátku prechádzku parkom ku „Lávke priateľstva“, prehliadku historického centra mesta Bardejov, a tiež „potulky“ po židovských pamiatkach Bardejova. Na športových podujatiach, prechádzkach či bowlingu sme si rozhýbali a spevnili svalstvo nôh, rúk, chrbta. V bazénoch sme si precvičili celé telo. V relaxačnom bazéne s masážnymi tryskami sa dobre plávalo aj masírovalo.
V teplejšom bazéne sa zohriali bolestivé miesta.

Všetci uvítali kultúrne podujatia. Veľmi zaujímavá bola prehliadka historického centra mesta Bardejov so sprievodkyňou. Pozreli sme si gotickú „Baziliku sv. Egídia“, „Radničné námestie“ s historicky cennými domami a renesančnú „Radnicu“. Mali sme jedinečnú možnosť pozrieť si ju aj zvnútra. Pozoruhodná bola aj prehliadka „Židovského suburbia“, unikátneho komplexu budov židovských obyvateľov Bardejova. Bolo sprístupnené verejnosti len nedávno vďaka niekoľkým nadšencom. Zaujal nás aj fakt, že v súčasnosti Bardejov nemá židovské obyvateľstvo, aj keď pred 2. sv. vojnou a pred holokaustom bola tretina obyvateľov mesta židovská.

Prvý večer pobytu mnohým z nás spríjemnilo vystúpenie speváckeho súboru z Prešova „Chorus Via Musica“, ktoré sa konalo v krásnej koncertnej sále kúpeľného domu Astória. Viacerí z nás využili voľný čas aj na návštevu skanzenu či Šarišského múzea. Penzión AUGUSTINEUM priamo susedí s najstarším skanzenom na Slovensku. K pobytu v kúpeľoch neodmysliteľne patria aj pitné kúry liečivých vôd, či pochutnávanie si na kúpeľných oblátkach. Aj keď počasie bolo celý čas skôr chladné a daždivé, počas celého pobytu vládla príjemná a veselá atmosféra, pohoda a dobrá nálada. Ak nám to umožní zdravotný stav a iné ďalšie okolnosti, väčšina z nás by sa rada zúčastnila na podobnom pobyte aj v budúcnosti.

Náš pobyt bol bohatý na aktivity a zážitky, ktoré výrazne prispeli ku zvýšeniu kvality života našich členov, z ktorých sa mnohí vrátili do pracovného procesu.

Toto krásne a prospešné podujatie sa nám podarilo zorganizovať aj s finančnou podporou Iskierky pomoci, n.f., za čo v mene všetkých zúčastnených členov srdečne ďakujeme.